SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: The Pen is Mightier than The Sword?
Årtal: 1976
Konstnär/Form:
Teknik: Offsettryck
Format: 70,1 x 100,0 cm (i min bok sid 155, anges fel mått 42x65 cm)
Copyright: Sture Johannesson/ BUS 2015

I samband med bröllopet mellan kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath i Stockholm juni 1976 arrangerade Kulturhuset utställningen Om Tyskland – i tiden som skulle handla om den nya västtyska lagen § 88a som gjorde inskränkningar i yttrandefriheten och krävde yrkesförbud för dissidenter.
Charlotte och Sture Johannesson blev inbjudna att skapa utställningen och Sture gjorde utställningsaffischen. Utställningen kom att handla om yttrandefrihet, tysk terrorism och om Ulrike Meinhof som påträffats död i sin fängelsecell en månad tidigare.
De ville också belysa två då aktuella tyska kvinnors olika livsöden, Meinhofs mot Sommerlaths.
Utställningen stängdes efter två dagar och Kulturhuschefen Gösta Lilja motiverade detta med att paret Johannessons utställning var ”en mycket känslosam och diffus happening kring Ulrike Meinhof ” och att den inte handlade om de så kallade yrkesförbudslagarna i Västtyskland, vilket man hade kommit överens om.
2007, 31 år senare, visades paret Johannessons utställning på Van Abbemuseum i Eindhoven i Holland och 2013 visades utställningen i en rekonstruktion på Tensta konsthall i Stockholm.

Text i övre vänstra hörnet;
§ 88a
Den som sprider, offentligt utställer, uppför eller på annat sätt tillgängliggör eller framställer, rekvirerar, levererar, lagerhåller, utbjuder, tillkännagiver, berömmer, i landet inför eller ur landet utför en skrift som förordar brottsliga handlingar och är ägnad att hos andra öka beredskapen att med sådana handlingar motverka Förbundsrepubliken Tysklands bestånd eller säkerhet eller grundsatser i författningen, dömes till fängelsestraff upp till tre år eller böter.
-Om en person som söker offentlig tjänst är medlem i en författningsfientlig organisation, är det tvivelaktigt om han är beredd att alltid försvara den demokratiska grundordningen. Tvivlet är i regel tillräcklig grund för att avvisa hans tjänsteansökan.
Censurlagar, yrkesförbud, ”Berufsverbot” är exempel på förtryck av de demokratiska fri- och rättigheterna.
Om dessa tendenser i Europa informerar en utställning i KulturHuset i Stockholm 9-27:e juni 1976.