Artist: Mikis Theodorakis
search button cross button