SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Kontakt

Under fliken SÄLJES, finns de original-affischer som är till salu.
Vill du köpa någon av dessa gör så här:
Skicka ett mail till info@affischerna.se och få prisuppgift.
Vill du sen köpa så Swisha beloppet till 070 443 04 54 eller sätt in beloppet på BG 409-8117 (Solen Produktion) och skicka mig din adress så skickar jag affischen i papprulle med Postnord.
Affischerna skickas endast inom Sverige.
Affischer över 1000:- skickas rekommenderat med Postnord.

Jag säljer inte några reproduktioner av affischerna, förutom de 11 vykorten.

Användning av texter och bilder på affischer från hemsidan tillåtes endast efter kontakt med info@affischerna.se och i vissa fall Bildupphovsrätt i Sverige, (http://bildupphovsratt.se) bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

Alla konstverk/affischer med text
Copyright: Konstnärens namn/Bildupphovsrätt 20XX eller
Copyright: Konstnärens namn/BUS 20XX

är skyddat enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk och mångfaldigande genom reprografiska metoder.

Har du frågor, idéer eller synpunkter? Har du mer information kring vissa affischer?
Hör av dig till mig på:  info @ affischerna.se

Håkan Agnsäter
© Copyright: AFFISCHERNA 1967-1979 / Solen Produktion

CONTACT

Hello and welcome to this digital poster exhibition!
Do you have any questions, ideas or opinions?
Do you have more information about the posters?
Do you want to buy posters that are under the heading SÄLJES ?
Get in touch with me at
info @ affischerna.se

Use of texts and images on posters from the website may only be permitted after contact with info@affischerna.se and in some cases Bildupphovsrätten in Sweden, (http://bildupphovsratt.se) bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

All artwork / posters with text
Copyright: Artist’s Name / Copyright Court 20XX or
Copyright: Artist’s Name / BUS 20XX
is protected under the Copyright Act (SFS 1960: 729). The protection means that the work of art can not be reproduced or made available to the public without permission from the right holder.
Examples of uses that require permission are copy of the artwork to webpage, internal networks and reproduction through reprographic methods.

Sincerely
Håkan Agnsäter
info @ affischerna.se

© Copyright: AFFISCHERNA 1967-1979 / Solen Produktion