Urval

Kontakt

Hej och välkommen till denna digitala affischutställning!
Har du frågor, idéer eller synpunkter?
Har du mer information kring vissa affischer?

Hör av dig till mig på:
info @ affischerna.se

Användning av texter och bilder på affischer från hemsidan tillåtes endast efter kontakt med info@affischerna.se och i vissa fall Bildupphovsrätt i Sverige, (http://bildupphovsratt.se) bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

Alla konstverk/affischer med text
Copyright: Konstnärens namn/Bildupphovsrätt 201X eller
Copyright: Konstnärens namn/BUS 20XX

är skyddat enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk och mångfaldigande genom reprografiska metoder.

CONTACT

Hello and welcome to this digital poster exhibition!
Do you have questions, ideas or opinions?
Do you have more information about some posters?
Do you want to buy posters that are under the heading SÄLJES or change poster to someone else?
Then get in touch with me at
info@affischerna.se

Use of texts and images on posters from the website may only be permitted after contact with info@affischerna.se and in some cases Bildupphovsrätten in Sweden, (http://bildupphovsratt.se) bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

All artwork / posters with text
Copyright: Artist’s Name / Copyright Court 201X or
Copyright: Artist’s Name / BUS 20XX
is protected under the Copyright Act (SFS 1960: 729). The protection means that the work of art can not be reproduced or made available to the public without permission from the right holder.
Examples of uses that require permission are copy of the artwork to webpage, internal networks and reproduction through reprographic methods.

Any questions?
Please send me an email:
info @ affischerna.se

Sincerely
Håkan Agnsäter
© Copyright: AFFISCHERNA 1967-1979 / Solen Produktion