SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: I ett land i södra Afrika
Årtal: 1969
Konstnär:
Teknik: Screentryck
Format: 51,0 x 72,7 cm
Donation: Lennart Nylund

Stödaffisch för befrielserörelsen Frelimos kamp i Mocambique mot de portugisiska kolonisatörerna och protest mot ASEA:s inblandning i dammbygget i Cabora-Bassa.
Medlemmar ur Folkets Ateljé gjorde affischen våren 1969 inför utställningen ”NEJ! – Anteckningar om en utställning av engagerad nutidskonst” på Gävle museum (nu Gävleborgs Länsmuseum) 27/4- 18/5.
Flera konstnärer deltog i utställningen på
Gävle museum där man hade trott att Folkets Ateljé skulle berätta om sig själva och sin tidigare verksamhet. Istället tryckte medlemmarna i Folkets Ateljé upp ett stor antal exemplar av denna affisch och satte upp så många som fick plats i den del av lokalen som var ämnad åt FA. Folkets Ateljés medlemmar tyckte inte det var intressant att berätta om sig själva, utan ville istället sätta ljuset på den konflikt som pågick i Mocambique. Kritiken av utställningen blev minst sagt varierande.

Text ur utställningskatalogen:
Folkets Ateljé tillhör den socialistiska rörelsen. Idén om skapandet av Folkets Ateljé i Sverige uppkom genom Atélier Populaire i Paris men är också en fortsättning på den svenska arbetarrörelsens tidiga affischkonst. Den politiska affischen måste ses som ett komplement till övriga politiska kampformer, ej en ersättning. Folkets Ateljés affischer talar för sig själva och är oberoende av övrig massmedia.
Den färdiga affischen är slutprodukten i en lång process. Först studeras det aktuella ämnet av alla aktivister. Vid en allmän diskussion diskuteras om det är politiskt rätt eller fel att göra en affisch om det aktuella ämnet. Alla deltar sen i affischens utformning; tonvikten läggs här på det politiska innehållet och affischens slagkraft.
Det är viktigt att framhålla att Folkets Ateljé inte består av enbart konstnärer.
Tryckmetoden är silkscreen (serigrafi) som är den snabbaste, enklaste och billigaste metoden för tryckning av affischer i begränsade upplagor. Affischen klistras på centrala platser.

Läs mer om konflikten i Mocambique i Bernt Jonssons bok På väg mot befrielsen (2007).