SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: Valmöte i kvinnofrågan
Årtal: 1979
Konstnär/Form:
Teknik: Offsettryck
Format: 31x48 cm
Donation: Rita Creighton

Valmöte på Åsö Gymnasium i Stockholm
2 sept 1979.
Grupp 8 och SKV – Svenska Kvinnors Vänsterförbund arrangerade.
Riksdagsvalet den 16 sept vanns av de borgerliga partierna M, Fp och C med ett mandat, 175 mot 174. 8404 st röster skilde blocken åt. Ny statsminister blev Thorbjörn Fälldin.

Vem gjorde affischen? Var du där? Berätta.

Louise Waldén berättar: SKV konstituerades 1931 som en fortsättning på Frisinnade Kvinnors Riksförbund. Kärnan stod Fogelstadsgruppen nära.
Det var en tvärpolitisk kvinnoroganisation, i mycket likt Grupp 8 (”Jösses flickor” bygger på SKV:s historia). 1945 (ev -46) gick SKV med i KDV (Kvinnors demokratiska Världsförbund) vilket ledde till att såväl socialdemokratiska som folkpartistiska kvinnor ”förbjöds” vara med i SKV, som därefter kom att domineras av kommunistiska och oavhängiga kvinnor. SKV:s och Grupp 8:s program i kvinnofrågan låg mycket nära varandra, vilket föranledde att SKV:are tyckte det var ”onödigt” att starta Grupp 8. Rätt snart inleddes dock ett nära samarbete.
”Vi mänskor” är SKV:s tidning, en arvtagare till ”Tidevarvet” kan man säga. Fram till 1969 hette den ”Vi kvinnor”, startad 1947.
Kvinnofrågan, fredsarbetet, internationellt engagemang och även miljöengagemang var och är centralt i SKV:s arbete. T.ex startade SKV redan 1965 en insamling för ”Vietnams kvinnor och barn”, mig veterligt den första Vietnaminsamlingen i Sverige.
SKV och Vi mänskor existerar fortfarande (till skillnad från Grupp 8 och Kvinnobulletinen …). Jag var redaktör för Vi mänskor 1970-1979, vilket (p g a mitt Grupp 8-engagemang) bidrog till att den kom att spela en viktig roll i ”den nya kvinnorörelsen. Det var också där som debatten om ”kvinnokultur” fördes.