Urval

Titel: Vägra vapen
Årtal: 1967
Konstnär:
Teknik: Screentryck
Format: 49,1-49,9 x 69,8 cm
Copyright: Carl Johan De Geer

Skända flaggan, USA mördare och Vägra vapen, var tre grafiska blad som Carl Johan De Geer ställde ut på Galleri Karlsson i Stockholm våren 1967.
Just detta exemplar är ett ”provtryck”. De Geer har på Skända flaggans första gula tryck, tryckt Vägra vapens huvudtryck.
Originalbladet Vägra vapen lär finnas kvar i 4-5 ex. En lär finnas på Norrköpings konstmuseum och en på Moderna Museet. Detta ”provtryck” lär endast finnas i detta ex. Skända flaggan och USA mördare finns dock i många fler exemplar.
Efter en anmälan till polisen om att uppviglande konst ställdes ut på galleriet beslagtogs 79 blad. Ytterst få såldes innan polisen slog till. Ett exemplar av varje hann dock köpas in av Per Bjurström, intendent och senare chef för Nationalmuseum. Museet hade då ansvaret för samtida svensk grafik. I många år förvarades bladen under konstnärsnamnet ”okänd mästare”, detta för att skydda dem mot nya polisbeslag. När De Geer några år senare ringde och frågade om han i sitt CV kunde skriva att han var representerad på Nationalmuseum fick han svaret ”absolut inte”.
På grund av innehållet dömdes De Geer i Stockholms rådhusrätt och Svea Hovrätt till 75 dagsböter à 15 kr för uppvigling och skymfande av svensk och utländsk rikssymbol samt uppvigling. När De Geer senare begärde tillbaka de beslagtagna bladen meddelade Svea Hovrätt att ”förverkandet skulle bestå för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet”.
Bladen eldades upp av polisen och ryktesvis behölls ett exemplar av Polismuseet och dess avdelning för beslagtaget bevismaterial.
Med stöd av polisens officiella beslagsprotokoll kan konstateras att totalt beslagtogs; 37 st Vägra vapen, 31 st Skända flaggan, samt 11 st USA mördare.

Bladet är något blekt, smärre hanteringsveck och mindre revor. På bladets baksida finns ett litet urklipp ur DN (2 maj 1967) påklistrat med rubriken – Svensk flagga med ”fula ord” togs av polisen.