SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: USA mördare
Årtal: 1967
Konstnär/Form:
Teknik: Screentryck
Format: 53,3x73 cm
Copyright: Carl Johan De Geer

Detta grafiska blad ingick som ett utav de tre: USA mördare, Vägra vapen och Skända flaggan, som Carl Johan De Geer ställde ut på Galleri Karlsson i Stockholm våren 1967. Bladet kostade 5 kr och trycktes i 50 exemplar. De flesta bladen signerades men numrerades inte. Det låga priset var ett led i De Geers strävan att skapa ett massmedium och en opinion mot USA:s bombningar i Vietnam.
De Geer berättar att hans vrede över USA:s bombningar tog sig uttryck i denna bild som tillkom hastigt och spontant. Lika lite då som nu var jag ”USA-hatare”. Jag älskade amerikansk film, litteratur och konst. Det var utrikespolitiken jag och många andra var negativa till.
Efter en anmälan till polisen om att uppviglande konst ställdes ut på galleriet beslagtogs sammanlagt 79 blad. Några av bladen hade då redan ”kommit på avvägar”.
På grund av innehållet dömdes Carl Johan De Geer i Stockholms rådhusrätt och Svea Hovrätt till 75 dagsböter à 15 kr för uppvigling och skymfande av svensk och utländsk rikssymbol. När De Geer senare begärde tillbaka de beslagtagna bladen meddelade Svea Hovrätt att ”förverkandet skulle bestå för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet”.
Bladen eldades upp av polisen och ryktesvis behölls ett exemplar av Polismuseet och dess avdelning för beslagtaget bevismaterial.
Med stöd av polisens officiella beslagsprotokoll kan konstateras att totalt beslagtogs; 37 st Vägra vapen, 31 st Skända flaggan, samt 11 st USA mördare.

Galleriägare Bo Karlsson berättade om vernissagen: ”Vernissagen var en fantastisk tillställning med en blandning av konstnärer, modeskapare, författare, artister, mediafolk, intellektuella, politiker, makthavare, nobless, till och med kungahuset var representerat. Men framförallt fanns där många radikala ungdomar, vietnamrörelsen och alla andra rörelser, anarkisterna ej att förglömma. En salig blandning således. På en av väggarna hängde två utsökt klatschigt vackra och slagkraftiga litografiska blad och en affisch av Carl Johan. På den ena liton hade han skrivit Vägra Vapen och på den andra hade han målat en svensk flagga, mitt i korset hade han skrivit KUKEN och så stod det Skända Flaggan, Vägra Vapen, Svik Fosterlandet. Dessutom brann flaggan. På affischen hade han skrivit USA mördare och bytt ut stjärnorna i den amerikanska flaggan mot hakkors. De två litografierna fanns i tjugofem ex vardera och var numrerade och signerade. Pris 25:-. Hur många USA mördare som fanns är osäkert. En del av dem var signerade, men inte numrerade. De kostade 5:-. På vernissagen rönte dessa grafiska blad stor uppmärksamhet och blev upphovet till många diskussioner. Den dåvarande konungens överceremonimästare var där, Joen Lagerberg, och han muttrade att släkten de Geer alltid skulle utmärka sig på ett eller annat sätt. Kungens adjutant, viceamiral Stig H:son Ericson var också där och när han fick syn på detta speciella blad, skrockade han förnöjt. Stämningen blev kolossalt uppåt. De tre bladen uppmärksammades alltmer. En av de närvarande var dåvarande intendenten, sedermera chefen, för Nationalmuseum Per Bjurström, Sveriges kanske främste expert på grafik. Han blev så förtjust att han bad att få ta med sig ett exemplar av varje eftersom Nationalmuseum skulle ha inköpssammanträde följande måndag. Det fick han. Kvällen avslutades med en fest med mycket folk”. ( Citatet ur artikeln Kalabaliken på Karlsson av Elizabeth Pethrus, 1994.)

Ett antal år senare berättar Bo Karlsson: ”Förhållandet med bladet ’USA mördare’ är högst osäkert. Den trycktes i en mycket liten upplaga. Kanske 20 ex. 11 stycken brändes upp av polisen. Kanske finns 9 exemplar ute, men jag tror inte det”.