SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: USA bort från Vietnam
Årtal: 1966
Konstnär/Form:
Teknik: Offsettryck
Format: 69,6 x100,1 cm
Copyright: Folke Olsson

En tidig stödaffisch för FNL, Front National pour la Libération du Sud Viêt Nam (Sydvietnams Nationella Befrielsefront) Stred tillsammans med Nordvietnams armé mot Sydvietnams och amerikanska armén under Vietnamkriget 1959–1975.
Tryckt på Farsta Offset 1966.

Folke Olsson berättar för Håkan Agnsäter:
Inför kommunalvalet 1966 ombads jag av VPK att till kommunalvalet 1966 ta fram en affisch om Vietnamkriget, det hade ju knappast med kommunalpolitiken att göra men partiet bedömde att valrörelsen ändå var ett tillfälle att få en opinion att lyfta blicken och se det fruktansvärda som pågick i Vietnam. Det enda som angavs om utformningen var att något partinamn skulle inte vara med man vände sig till den allmänna opinionen och en partibeteckning kunde blockera budskapet för en del. Vietnamfrågan i sig var viktigare än partiet.

Helt konsekvent tillämpades det inte. Varje parti fick inför valet göra en kortfilm som visades i TV och VPK:s film inleddes och avslutades med att affischen tonade fram och mannen på bilden såg det svenska folket i ögonen. Filmen hade regisserats av en mycket känd regissör vid Dramaten.

Jag hade av någon anledning ett ex av originalfotografiet av mannen på bilden och även hans namn, men det senare minns jag inte längre det finns med all säkerhet om man går tillbaka. Bilden förekom även internationellt och jag hade den på näthinnan när det gällde affischens utformning.

Men bilden i sig sv/v, behövde en kontrast som förstärkte och inte kvävde bilden, därav den gula bottenfärgen. Det stod tidigt klart genom media att det till stor del var ett djungelkrig som fördes och för att knyta an till det och förflytta hela situationen närmare betraktarens verklighet gavs fotot den vegetativa inramningen. Man kan ha synpunkter på det i efterhand – och det har jag och även på annat som tänktes vara associativt igenkännbart men som antagligen speglade en skev föreställning om något asiatiskt. Men det gick fram och affischen trycktes i flera storlekar och bilden las in lite här och där på flygblad etc. och spreds även som klistermärke i tändsticksformat och återfanns på fikabord mm. Kanske den ibland föranledde en diskussion om vad det var för krig som pågick och som då utspelade sig inte minst i TV. Den fanns även med vid många manifestationer. För en tid fungerade nog affischen som ett av flera kännemärken för solidariteten med Vietnam.

Beträffande texten och affischens utseende presenterade jag en skiss för partiet som till alla delar överensstämmer med den tryckta affischen. Det var en viss diskussion om rubriken, det fanns då lite olika rubriker och paroller i svang och som jag minns det hade inget riktig fastnat. USA ut ur Vietnam blev ju dock ganska vedertaget och det hade ju varit bättre av flera skäl. Stöd FNL måste det stå, det var min mening och det var en självklarhet för alla, vilket kan ha sitt intresse att veta med tanke på att VPK ett tag även kunde se en bredare humanitär hjälpinsats som möjlig, vilket föranledde stark kritik.

Folke Olsson startade FARSTA-OFFSET AB 1963, har även arbetat som kulturkonsulent för Farsta Kulturkommitté och varit sekreterare för utställningsverksamheten i Kulturhuset i Stockholm.