SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: Tre svarta dagar i april
Årtal: 1977
Konstnär:
Teknik: Offsettryck
Format: 50,0 x 70,0 cm
Copyright: Benny Karlsson
Donation: Benny Karlsson

Våren 1977 utspelade sig i stadsdelen Ålidhem i Umeå en strid med ett stort antal kombattanter. Kampen handlade om att bevara eller ta bort ett skogsparti mitt i området. Stadsdelen som började uppföras vid mitten av sextiotalet var ursprungligen tänkt för småhusbebyggelse. Planerna ändrades emellertid när det stod klart att Umeå skulle få landets femte universitet. I stället för småhus blev det genomgående flerfamiljshus med mellan två och fyra våningars höjd. I stort sett var området färdigbyggt enligt planen vid mitten av sjuttiotalet, med undantag för högstadieskolan som skulle ligga strax söder om Ålidhems inomhuscentrum.

När det började bli dags att bygga skolan växte protester mot bygget. Å ena sidan gällde invändningarna skolans närhet till inomhustorget, å den andra den skog som växte där skolan skulle stå. Onsdagen den 23 mars på förmiddagen inleddes röjningsarbetet. Ganska omgående anlände barn från den närbelägna låg- och mellanstadieskolan, vilka uttryckte sitt missnöje genom att kasta snöboll på arbetarna. Dessutom hällde de ut dieselolja och bensin. Arbetarna valde att hellre fly än illa fäkta. Under dagen samlades fler, både vuxna och barn. En ockupation av området inleddes som pågick fram till dess att byggnadsföretaget två veckor senare med assistans av ett hundratal poliser kunde inhägna området och inleda arbetet. Mer än trettio personer greps, de flesta släpptes snabbt eller överlämnades till barnavårdsnämnden.

En protestdemonstration mot bygget samlade 2000 personer och vid ett stormigt stormöte på kårhuset Universum mötte åtta politiker en publik på 1500 personer. Händelserna fick stor uppmärksamhet såväl lokalt som nationellt – ”Ålidhemskravallerna” och ”Slaget om dungen” kunde de rubriceras.

Protesterna hjälpte dock inte, skolan byggdes och står där än i dag, numera dock inte i första hand som högstadieskola för barnen på Ålidhem. Norra Ålidhemsskolan, som den kallas numera, har byggts om till evakueringsskola och samverkanshus. Byggnaden rymmer förskola, grundskola, familjecentral och lokaler för föreningsliv.

Text: Västerbottens museum
från utställningen Makt och medborgare