Urval

Titel: Samla Mammas Manna o Jordnära
Årtal: 1974
Konstnär:
Teknik: Fotostat
Format: 21,0x29,7 cm
Donation: Hasse Bruniusson