SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: MBL-demonstration
Årtal: 1978
Konstnär/Form:
Teknik: Offsettryck
Format: 29,9x42,2 cm

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen eller MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten. Dess namn syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning. Lagen öppnar därmed upp för möjligheter till att kunna påverka en arbetsplats med ett kollektivt inflytande. Detta arbete bedrivs oftast av fackförbund, fackföreningar och klubbar på arbetsplatsen. (Lagen.nu)