SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: Imperialismens klo i Chile
Årtal: 1973
Konstnär:
Teknik: Screentryck
Format: 50x70 cm
Copyright: Anders Skarin
Donation: Anders Skarin

Denna affisch gjorde konstfackseleven Anders Skarin efter militärkuppen i Chile i sept 1973. Han sålde affischen genom Bokcaféet Morianen, på Drottninggatan i Stockholm och pengarna för försäljningen lät han gå direkt som stöd till Chilekommitéen.

Affischen väckte också medialt intresse våren 1977.
Leif Nylén skriver i DN 2 maj under rubriken MOROTEN där också affischen är avbildad:
// Några sjukvårdare på I 1 (Svea Livgarde, Kungsängen) hade valt att pryda sin lucka med politisk konst i stället för pornografi. En torrnålsradering av Tore Löfberg med titeln ”General Bussig” (tillägnad Åke Hodell). Ett linoleumsnitt som föreställde Pinochet, med texten ”Imperialismens klo i Chile”. Ett silkscreentryck som illustrerade det faktum att 80 % av Sveriges officerskår röstar på moderaterna, ett annat som visade hur Hans Ericson är ”uppburen” av sina transportarbetare. Det gick sju månader, sedan kom en överste. Bilderna ska bort, sa löjtnanten till manskapet. Varför då? frågade manskapet. Det får ni fråga kapten om, svarade löjtnanten. Men kapten hade aldrig tid att svara. //