SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: Fem miljoner till FNL!
Årtal: 1972
Konstnär/Form:
Teknik: Offset
Format: 31,0 x 43,4 cm

Vietnaminsamlingen till FNL- Sydvietnams nationella befrielsefront, (förkortat FNL från franskans namn på organisationen) 1972.

Vid FNL:s bildande 1960 enades grundarna om de så kallade 10 punkterna:

1 Störta den amerikanska imperialismens kamouflerade kolonialregim och Ngo Dinh Diems diktatoriska herravälde som är i amerikanernas tjänst, samt inrätta en styrelse i nationell, demokratisk enhet.
2 Inrätta en i vid utsträckning frihetlig och demokratisk regim.
3 Upprätta en självständig och suverän ekonomi och förbättra folkets levnadsförhållanden.
4 Reducera jordskatterna: genomföra en jordfreform i syfte att skaffa jord åt jordbrukarna.
5 Utveckla en nationell och demokratisk kultur och utbildning.
6 Skapa en nationell armé till fäderneslandets och folkets försvar.
7 Garantera likställighet mellan de olika minoriteterna och mellan de båda könen: beskydda i Vietnam främmande medborgares legitima intressen och vietnamesiska medborgares utomlands.
8 Befordra en fredens och neutralitetens utrikespolitik.
9 Återupprätta normala relationer mellan de båda zonerna, och förbereda landets fredliga återförening.
10 Bekämpa allt angreppskrig: aktivt försvara världsfreden. /Frank, Teddy-John (2006). ’Intet är mer värdefullt än oberoende och frihet!’