SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: 2 miljoner till FNL
Årtal: 1973
Konstnär/Form:
Teknik: Offsettryck och screen
Format: 61,2x91,8 cm
Copyright: Thomas Svensson
Donation: Thomas Svensson

Denna affisch är tryckt centralt av FNL-grupperna i Stockholm. Påtrycket i svart, screentrycktes i Maria-Gamla Stans FNL-grupp på en vind på Södermalm. ”Mina föräldrars gamla köksbord fungerade som arbetsbord, dock aldrig mer som köksbord”, berättar Thomas Svensson. Affischen är troligen från 1973.

Vietnaminsamlingen till FNL- Sydvietnams nationella befrielsefront, (förkortat FNL från franskans namn på organisationen) troligen 1973.

Vid FNL:s bildande 1960 enades grundarna om de så kallade 10 punkterna:

1 Störta den amerikanska imperialismens kamouflerade kolonialregim och Ngo Dinh Diems diktatoriska herravälde som är i amerikanernas tjänst, samt inrätta en styrelse i nationell, demokratisk enhet.
2 Inrätta en i vid utsträckning frihetlig och demokratisk regim.
3 Upprätta en självständig och suverän ekonomi och förbättra folkets levnadsförhållanden.
4 Reducera jordskatterna: genomföra en jordfreform i syfte att skaffa jord åt jordbrukarna.
5 Utveckla en nationell och demokratisk kultur och utbildning.
6 Skapa en nationell armé till fäderneslandets och folkets försvar.
7 Garantera likställighet mellan de olika minoriteterna och mellan de båda könen: beskydda i Vietnam främmande medborgares legitima intressen och vietnamesiska medborgares utomlands.
8 Befordra en fredens och neutralitetens utrikespolitik.
9 Återupprätta normala relationer mellan de båda zonerna, och förbereda landets fredliga återförening.
10 Bekämpa allt angreppskrig: aktivt försvara världsfreden. /Frank, Teddy-John (2006). ’Intet är mer värdefullt än oberoende och frihet!’